ORDLISTA OCH LÄNKAR

Några begrepp och vad de betyder. Vill du ha mer information så klickar du bara på rubriken som länkar till respektive hemsida.

FÖRSÄKRINGSKASSAN
Läs om de olika ersättningar som finns för dig som har en funktionsnedsättning.

NHR, NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND
En mötesplats kring att leva med en neurologisk sjukdom.

LAG OM ASSISTANSERSÄTTNING
Föreskrifter kring lagen.

WIKIPEDIAS FÖRENKLING
… av lagen om assistansersättning

RBU
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

FUB
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

LIKO
Liko utvecklar lösningar för enkla och säkra lyft och förflyttningar av rörelsehindrade personer.

DHR
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

PRADER WILLIS FÖRENINGEN
Diagnosen misstänks utifrån symtomen och fastställs med hjälp av DNA-analys av blodprov. Det är viktigt med en tidig diagnos för att så tidigt som möjligt kunna införa lämpliga levnadsvanor.

ANGELMANS SYNDROM
Ungefär ett av tolv tusen barn som föds har ett medfött funktionshinder som kallas Angelmans syndrom.

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

MS
Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar nervceller i det centrala nervsystemet.

CEREBRAL PARES
Cerebral pares, förkortat cp, är ett samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, vilka uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad, det vill säga under fostertiden, under födseln eller under de första två levnadsåren. Cerebral pares betyder förlamning genom hjärnskada. Detta är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar.

SPINAL MUSKELATROFI TYP 2
Spinala muskelatrofier (SMA) är en grupp ärftliga sjukdomar, där motoriska nervceller i mellanhjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen bryts ned.

BILANPASSNING
Bilanpassning i Staffanstorp etablerades 1992. De erbjuder handikappanpassningar som exempelvis vänstergas till fotstyrning.

HANDIKAPPFÖRBUNDEN
Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.