PERSONLIG ASSISTANS – SÅ SKA DET FUNGERA

Behöver du assistans, så är det också din rättighet att få den. Men hur vet man vad man har rättighet till? Var börjar man söka och vem kan man lita på?

Grunden är enkel, har du en funktionsnedsättning så ska du få hjälp av en eller flera assistenter att klara sådant du inte klarar själv. De ska hjälpa dig med det du inte själv klarar av på det sätt som du själv tycker är lämpligt. Du ska få ett så självbestämmande liv som möjligt.

Fortsättningen är mer komplicerad.

Läs vidare här på vår hemsida eller ring oss på 0456-700 70 så tar vi det i den ordning som är bäst för dig.

NOA HAR VÄL INTE BÄTTRE ASSISTANS ÄN NÅGON ANNAN?

Vi säger jo, det har vi visst det. Men vi utgår ju från våra erfarenheter. Och säkert är vi hemmablinda. Det blir ju lätt så. Så hur ska du kunna avgöra hur bra vi är? Svaret är att det vet du faktiskt inte förrän du har assistansen på plats och använt dig av NOA ett tag. Motsvarar vi dina förväntningar och gör vi allt det vi påstår att vi gör och tror på?

Gör så här, börja med att träffa oss. Vi pratar ju ofta om att kemin i matchningarna mellan assistent och kund är så viktiga. Detsamma gäller ju oss. Får du en bra känsla? Tja, då är det en bra start i alla fall. Sedan, sök runt på hemsidor och läs. Vad tror andra assistansbolag på? Hittar du en själ hos dem? Hur ser den ut? Hur gör de sina matchningar? Varför startade de?

ALLA DINA RÄTTIGHETER – VEM HAR KOLL PÅ DEM OCH HUR BORDE DET VARA?

Det är långt ifrån självklart hur man ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi jobbar ständigt med att kolla upp, förbättra och förbereda. Det kan vara en kommande utredning från Försäkringskassan där de ska bedöma assistansbehovet. Då gäller det att veta vad som behövs. Något vi vet. Och hjälper dig med. Det kan till exempel handla om att läkarutlåtanden och intyg är korrekt skrivna. Eller att tyda de papper som kommer från myndigheterna och som ser ut som hieroglyfer för den som är inte är insatt.

I svårare juridiska lägen tar vi hjälp av den expertis som krävs. Det mesta har vi koll på men ibland talar vi med vår advokat som har erfarenhet av assistansproblematiska frågor.

Och:

All juridisk hjälp är helt kostnadsfri.

VÅRA ASSISTENTER OCH VARFÖR DE BETYDER ALLT

När vi startade bestämde vi oss för det otroligt viktiga i att ta hand om våra assistenter. Ständigt skulle vi finnas till hands juridiskt och känslomässigt. Och grunden skulle vi lägga genom att vara osedvanligt grundliga i matchningarna. För om assistenterna funkar bra ihop med kunderna så kommer de att göra ett bättre jobb, ha roligare på jobbet och sova godare om nätterna.

Assistenter som mår bra blir dessutom engagerade assistenter. Det var så vi tänkte och så har vi försökt göra. För ett tag sedan tittade vi på vår sjukfrånvaro. Den var 2 %. Revisorn skrattade och trodde att det blivit något fel. Vi skrattade också och tyckte det var helt sjukt.

Läs våra assistenter AmandaFredrik och Malins tankar.